Alle berichten door op admin

Bedrijven over op elektrisch

Steeds meer bedrijven stappen over naar elektrische leaseauto’s. In 2018 werd er al vier maal meer gebruik gemaakt van elektrische leaseauto’s dan in 2017. Diverse leasemaatschappijen melden dat het vaak niet duurder is om elektrisch te rijden dan te rijden in benzine of dieselauto’s.

In 2018 werden er rond de 13 duizend elektrische voertuigen gekocht van de betreffende maatschappijen die elektrische voertuigen leasen/verhuren/verkopen. Dit komt ook doordat het steeds betaalbaarder wordt om elektrische voertuigen te kopen en te leasen. De prijs daalt per jaar.

Het automerk Tesla is een bekend merk als het gaat om elektrische auto’s. Veel bedrijven leasen dan ook vaak een Tesla. Tesla is een Amerikaanse producent van onder andere elektrische auto’s, maar zij produceren ook onder andere zonnepanelen en batterij-pakketten. Tesla werd in 2003 opgericht. Een bekende investeerder is Elon Musk.

Naast dat het betaalbaarder wordt, is het soms voor het imago van het bedrijf beter om een elektrische auto te rijden dan een traditionele auto die bijvoorbeeld op benzine rijdt. Het wordt steeds belangrijker om als organisatie duurzaam te zijn en mee te gaan met te nieuwste ontwikkelingen en trends. Een zuinige auto is een goede stap in de juiste richting om dit te creëren.

Bron: RTL Z Nieuws

Krapte op de arbeidsmarkt

In het eerste kwartaal van 2019 toe nam de spanning op de arbeidsmarkt toe. Er zijn 88 openstaande vacatures per 100 werklozen. Dat is een stijging in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018. Het aantal openstaande vacatures nam in het eerste kwartaal van 2019 toe, het aantal werklozen nam af. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe informatie en cijfers.

De spanning op de arbeidsmarkt komt omdat er een grote vraag is naar arbeidskrachten, maar er in mindere mate geschoold personeel is om dit op te vullen. Vlak voor de crisis in 2008 was het aantal werklozen ook erg laag. In het eerste kwartaal van 2019 is het werkloosheidspercentage echter lager dan net voor de crisis in 2008. Momenteel is er een recordaantal als het gaat om het aantal openstaande vacatures: maar liefst 277.000

De meeste openstaande vacatures zijn te vinden in de handel. Hierna volgt de zakelijke dienstverlening, zorg, industrie en de horeca. De minste openstaande vacatures bevinden zich in verhuur en handel van ontroerend goed.

Het is voor vele bedrijven en intermediairs binnen uitzendorganisaties lastig om in de krappe arbeidsmarkt aan geschikte kandidaten te komen. Het is van belang om als organisatie onderscheidend te zijn in onder andere de werving en ‘goed werkgeverschap’ binnen de organisatie te optimaliseren.

Positie flexwerkers

Invalkrachten en oproepkrachten geven aan dat ze ontevreden zijn over hun werk. De werkomstandigheden van invalkrachten en oproepkrachten zijn slechter dan die van medewerkers in vaste dienst. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

Het aantal flexwerkers in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Flexwerk biedt voor zowel werkgever als medewerkers meerdere voordelen. Zo is het voor medewerkers een eenvoudige en flexibele opstap naar de arbeidsmarkt. Ze zijn niet gebonden aan een werkgever. Voor werkgevers zorgt het onder andere voor meer continuïteit in het personeelsbestand. Oproepkrachten en invalkrachten hebben vaak meerdere flexibele banen om goed rond te komen

Enkel blijkt dat oproepkrachten en invalkrachten vaak minder tevreden zijn over hun werk dan medewerkers die in vaste dienst zijn. De reden is vaak dat oproepkrachten en invalkrachten werken in slechtere arbeidsomstandigheden dan medewerkers die in vaste dienst zijn.

Zij hebben vaak minder regie over onder andere de tempo van hun werkzaamheden en zij hebben vaak minder vrijheid, maar vaak hogere taakeisen dan medewerkers met een vaste arbeidsrelatie. De fysieke belasting is daarbij vaak hoog. Het verschil tussen medewerkers in vaste dienst en oproepkrachten en invalkrachten is de laatste jaren sterker geworden.

Het verzuimpercentage is daarentegen lager onder oproepkrachten en invalkrachten dan onder medewerkers met een vaste arbeidsrelatie.

Bron: Flexmarkt

Goed werkgeverschap

Eerder berichte we al over de krapte op de arbeidsmarkt, die is gespannen te noemen. In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk dat je als werkgever hier op een juiste manier op inspringt.

De toename van het aantal openstaande vacatures en de vermindering van het aanbod kandidaten, vraagt om een nieuwe kijk op het werkgeverschap. Je moet als werkgever werknemers iets meer te bieden hebben. Krapte op de arbeidsmarkt zorgt namelijk voor extra druk bij het personeel. Het is daarom van belang om op een juiste manier te investeren in het huidige en potentieel nieuwe personeel.

Denk hierbij aan investering in scholing van medewerkers. De nieuwe generatie vindt het niet alleen meer van belang dat ze voldoende salaris krijgen, maar ook dat er op een juiste manier aandacht aan hun wordt besteed. Scholing is daarbij een juist middel.

Echter vraag dat ook om meer kennis en capaciteit binnen de organisatie. Vaak is dit er binnen de organisatie niet, of het kan zorgen voor een grote kostenpost. Organisaties maken dan ook de beslissing om het juridische werkgeverschap uit besteden. Door middel van payroll zijn werkgevers wel verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer, maar besteden zij het (juridische) werkgeverschap uit. Hieronder valt ook de personeelsadministratie en de juridische en financiële risico’s van het dienst hebben van personeel.