Positie flexwerkers

Positie flexwerkers

Invalkrachten en oproepkrachten geven aan dat ze ontevreden zijn over hun werk. De werkomstandigheden van invalkrachten en oproepkrachten zijn slechter dan die van medewerkers in vaste dienst. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

Het aantal flexwerkers in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Flexwerk biedt voor zowel werkgever als medewerkers meerdere voordelen. Zo is het voor medewerkers een eenvoudige en flexibele opstap naar de arbeidsmarkt. Ze zijn niet gebonden aan een werkgever. Voor werkgevers zorgt het onder andere voor meer continuïteit in het personeelsbestand. Oproepkrachten en invalkrachten hebben vaak meerdere flexibele banen om goed rond te komen

Enkel blijkt dat oproepkrachten en invalkrachten vaak minder tevreden zijn over hun werk dan medewerkers die in vaste dienst zijn. De reden is vaak dat oproepkrachten en invalkrachten werken in slechtere arbeidsomstandigheden dan medewerkers die in vaste dienst zijn.

Zij hebben vaak minder regie over onder andere de tempo van hun werkzaamheden en zij hebben vaak minder vrijheid, maar vaak hogere taakeisen dan medewerkers met een vaste arbeidsrelatie. De fysieke belasting is daarbij vaak hoog. Het verschil tussen medewerkers in vaste dienst en oproepkrachten en invalkrachten is de laatste jaren sterker geworden.

Het verzuimpercentage is daarentegen lager onder oproepkrachten en invalkrachten dan onder medewerkers met een vaste arbeidsrelatie.

Bron: Flexmarkt

admin

Geef een reactie