Archief op april 2019

Positie flexwerkers

Invalkrachten en oproepkrachten geven aan dat ze ontevreden zijn over hun werk. De werkomstandigheden van invalkrachten en oproepkrachten zijn slechter dan die van medewerkers in vaste dienst. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

Het aantal flexwerkers in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Flexwerk biedt voor zowel werkgever als medewerkers meerdere voordelen. Zo is het voor medewerkers een eenvoudige en flexibele opstap naar de arbeidsmarkt. Ze zijn niet gebonden aan een werkgever. Voor werkgevers zorgt het onder andere voor meer continuïteit in het personeelsbestand. Oproepkrachten en invalkrachten hebben vaak meerdere flexibele banen om goed rond te komen

Enkel blijkt dat oproepkrachten en invalkrachten vaak minder tevreden zijn over hun werk dan medewerkers die in vaste dienst zijn. De reden is vaak dat oproepkrachten en invalkrachten werken in slechtere arbeidsomstandigheden dan medewerkers die in vaste dienst zijn.

Zij hebben vaak minder regie over onder andere de tempo van hun werkzaamheden en zij hebben vaak minder vrijheid, maar vaak hogere taakeisen dan medewerkers met een vaste arbeidsrelatie. De fysieke belasting is daarbij vaak hoog. Het verschil tussen medewerkers in vaste dienst en oproepkrachten en invalkrachten is de laatste jaren sterker geworden.

Het verzuimpercentage is daarentegen lager onder oproepkrachten en invalkrachten dan onder medewerkers met een vaste arbeidsrelatie.

Bron: Flexmarkt

Goed werkgeverschap

Eerder berichte we al over de krapte op de arbeidsmarkt, die is gespannen te noemen. In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk dat je als werkgever hier op een juiste manier op inspringt.

De toename van het aantal openstaande vacatures en de vermindering van het aanbod kandidaten, vraagt om een nieuwe kijk op het werkgeverschap. Je moet als werkgever werknemers iets meer te bieden hebben. Krapte op de arbeidsmarkt zorgt namelijk voor extra druk bij het personeel. Het is daarom van belang om op een juiste manier te investeren in het huidige en potentieel nieuwe personeel.

Denk hierbij aan investering in scholing van medewerkers. De nieuwe generatie vindt het niet alleen meer van belang dat ze voldoende salaris krijgen, maar ook dat er op een juiste manier aandacht aan hun wordt besteed. Scholing is daarbij een juist middel.

Echter vraag dat ook om meer kennis en capaciteit binnen de organisatie. Vaak is dit er binnen de organisatie niet, of het kan zorgen voor een grote kostenpost. Organisaties maken dan ook de beslissing om het juridische werkgeverschap uit besteden. Door middel van payroll zijn werkgevers wel verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer, maar besteden zij het (juridische) werkgeverschap uit. Hieronder valt ook de personeelsadministratie en de juridische en financiële risico’s van het dienst hebben van personeel.